grafika ILOBAHIE,

Pozytywna właściwość estetyczna

02:03 ILOBAHIE Comments


"Pięknym przedmiotem jest taki, który mocą swojej formy 
zaspakaja zmysły, a szczególnie oko i ucho."
Umberto Eco Historia Piękna


Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barwdźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły.

Zachęcam do lektury Historia Piękna Umberto Eco - warto się wzbogacić :)

Dobranoc!

You Might Also Like

Czytałeś już?