grafika ILOBAHIE

Myślenie symboliczne

11:40 ILOBAHIE Comments


Już czas abyście poznali co tak naprawdę myślę...:) 
Jak widać...sporo się dzieje! 

A Wy co (o tym) myślicie? :)

W koncepcji myślenia symbolicznego zakłada się, że człowiek myśli w konkretnym języku, a zjawisko myślenia w pozajęzykowych kategoriach abstrakcyjnych jest bardzo rzadkie. Ludzkie myślenie potoczne powstaje zatem dzięki działaniu polegającym na dostosowywaniu do siebie wielu światów: świata działań, świata emocji, świata odczuć oraz symbolicznego świata znaków, nazw.


Grafika już w sklepie!

You Might Also Like

Czytałeś już?